O nas

Leta 2020 - 20 let poslovnih izkušenj

Družba Praetor d.o.o. se ukvarja s pravnim in poslovnim svetovanjem, pri čemer je ena izmed vodilnih družb na področju vodenja projektov, še posebej tistih, ki so povezani z javnimi naročili in javno-zasebnim partnerstvom, elektronskim poslovanjem, pravnim in poslovnim svetovanjem. Za podporo delovanju smo sami razvili več informacijskih sistemov, ki jih uspešno uporabljajo tudi naše stranke.

Družba Praetor d.o.o. deluje na projektih, poslovnem in pravnem svetovanju in-terdisciplinarno, ter ima iz področij poslovanja bogate dolgotrajne izkušnje. Od leta 2009 posluje s certifikatom ISO 9001. Za vsa področja poslovanja tudi izo-bražujemo, inštruiramo in svetujemo.

Strokovnjaki, zaposleni v družbi Praetor d.o.o., imajo izobrazbo in večletne iz-kušnje iz prava, vodenja projektov, poslovnih pogajanj, organizacije poslovanja, ekonomije, raziskave tržišča, informatike in elektronskega poslovanja, organizaci-je dela, izobraževanja, ter iz drugih področij, na katerih je družba uspešno poslo-vala.

V preteklih letih smo uspešno sodelovali z:

 • gospodarskimi družbami,
 • ministrstvi in vladnimi službami,
 • občinami,
 • javnimi agencijami,
 • zdravstvenimi ustanovami,
 • izobraževalnimi ustanovami,
 • javnimi podjetji in zavodi.

Svetovali smo na področjih:
 • poslovnih pogodb in poslovnih pogajanj,
 • avtorskega prava,
 • javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objektov,
 • javnih naročil za nakup zdravil in medicinskih pripomočkov,
 • javnih naročil gradnje,
 • javnih naročil za nakup računalniške opreme,
 • javnih naročil za razvoj in vzdrževanje programske opreme,
 • javnih naročil na področju storitev čiščenja,
 • javnih naročil na področju prehrambenih proizvodov,...