Vizitka

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana - Črnuče

  Skrajšana firma: Praetor d.o.o.
  Telefon: 0590/75-600
  Matična št.: 1580663000
  ID za DDV: SI27429016
  TRR: SI56 0201 0008 9911 885
odprt pri NLB d.d., Podružnica Ljubljana-Center, Trg republike 2, 1000 Ljubljana
  Elektronska pošta: info@praetor.si
  Zastopnika in ustanovitelja družbe: mag. Uroš Škufca, izvršni direktor
Ivan Bohnec, organizacijski direktor
  Znesek osnovnega kapitala: 8.763,00 €
  Registracija od: 28.12.2000
  Zadnja sprememba v sodnem registru: 9.8.2006
  Opravilna številka: Srg 2002/05339
  Številka vložka: 1/36516/00

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana.
Standardna klasifikacija dejavnosti pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.