Reference

V preteklih letih smo uspešno sodelovali z:

 • gospodarskimi družbami,
 • ministrstvi in vladnimi službami,
 • javnimi agencijami,
 • zdravstvenimi ustanovami,
 • izobraževalnimi ustanovami,
 • javnimi podjetji in zavodi.

Svetovali smo na področjih:

 • javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objektov,
 • javnih naročil za nakup zdravil in medicinskih pripomočkov,
 • javnih naročil gradnje,
 • javnih naročil za nakup računalniške opreme,
 • javnih naročil za razvoj in vzdrževanje programske opreme,
 • javnih naročil na področju storitev čiščenja,
 • javnih naročil na področju prehrambenih proizvodov,...