Nagovor

Družba Praetor d.o.o. se ukvarja s pravnim in poslovnim svetovanjem.

Na področju vodenja projektov,  ki so povezani z javnimi naročili, javno-zasebnim partnerstvom in projekti sofinanciranimi s strani Evropske skupnosti smo ena izmed vodilnih družb v Republiki Sloveniji.

Za naročnike pripravimo celovit projekt oddaje javnih naročil, od začetka postopka do oddaje javnega naročila in izvajanja pogodbe. Na področju javnih naročil uvajamo elektronsko poslovanje, ki je plod našega znanja in izkušenj.
Naše prednosti  so:
•    multidisciplinarnost,
•    stalno izpopolnjevanje lastnega  znanja,
•    spremljanje sprememb zakonodaje ter dobre prakse.

Naši zaposleni so redni predavatelji na različnih seminarjih s področja javnih naročil. Za vas organiziramo različne programe izobraževanj, ki jih prilagodimo vašim zahtevam in pričakovanjem.

Družba Praetor d.o.o. je leta 2009 pridobila certifikat ISO 9001. Zaposleni razpolagajo z znanji projektnega vodenja (PRINCE2 Practitioner - mednarodno priznan certifikat s področja vodenja projektov), angleške pravne terminologije (opravljen izpit Cambridge ILEC (International Legal English Certificat)) in imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.