Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
Nacionalni inštitut za javno zdravje naročila za socialne in druge posebne storitve, v sklopu projekta Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci 20.07.2018 do 23:00
JN002095/2018-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izdelava projektne dokumentacije za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana 12.04.2018 do 10:00
JN002318/2018-W01 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izdelava, dobava in montaža pisarniške opreme na lokacijah Novi trg 5, Ljubljana, in Moše Pijada 22,Maribor 11.04.2018 do 10:00
JN001280/2018-W0 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Storitve čiščenja 22.03.2018 do 10:00
JN001011/2018-B01 Občina Dolenjske Toplice Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice 20.03.2018 do 9:00
JN000249/2018-B01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco, Maribor 08.03.2018 do 10:00
JN000832/2018-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Svetovalne storitve in storitve nadzora nad implementacijo BIM modela, Novo Brdo 20.02.2018 do 10:00
JN000334/2018-B01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Sanacijska dela na nepremičninah (1. sklop) in nadzor (2. sklop) 05.02.2018 do 10:00
Nacionalni inštitut za javno zdravje Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola 31.01.2018 do 14:30
JN010433/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Zavarovalne storitve 2018 - 2021 26.01.2018 do 10:00
JN000283/2018-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor 26.01.2018 do 10:00
JN010276/2017-B01 Narodna in univerzitetna knjižnica Storitve čiščenja 2018 - 2021 18.01.2018 do 10:00
JN000014/2018-W01 Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Urednikovanje, vzdrževanje in strežniški prostor 15.01.2018 do 10:00
JN010389/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani 08.01.2018 do 10:00
JN009987/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice 28.12.2017 do 10:00