EPRO

 

Predstavljamo vam paket obrazcev EPRO za podporo postopkom oddaje javnih naročil, ki je usklajen tako z aktualno slovensko zakonodajo kot tudi s pravom evropske unije.

Glavne prednosti paketa obrazcev EPRO so:

  • primernost za pisno poslovanje ter za kasnejši prehod na elektronsko poslovanje z uporabo istih dokumentov;
  • uporabnost sistema v slovenskem in evropskem prostoru;
  • preglednost (tabelarična izvedba) dokumentov in enkraten vnos istih podatkov v vseh dokumentih;
  • obrazci, ki so sestavni del sistema, izhajajo iz postopka in spremljajo celotni postopek javnega naročila;
  • enaka struktura in prehodnost obrazcev v vseh postopkih oddaje javnih naročil, kar omogoča hitro in pravilno pripravo razpisov in ponudb;
  • enkratno plačilo za trajno licenco z možnostjo doplačila nadgradenj, dodatnih izobraževanj in podpore preko elektronske pošte.

Za dodatne informacije nas pokličite na 059 075 600 ali pišite na info@praetor.si.

Verjamemo, da vam bo uporaba sistema EPRO olajšala pripravo javnih naročil in omogočila hitrejšo, preglednejšo in zanesljivejšo izvedbo postopkov.